Octrooibureaus
Warmte en geluidsisolerende houten vloeren
 Home
 ABC Nieuwsdienst
 Contact
 Nieuws Octrooibureaus
 Alle Octrooibureaus
Tekst en foto's aangeleverd door:
Alles over Octrooien

Alles over OctrooienAlles over octrooien

Een octrooi wordt ook wel eens patent genoemd. Je kunt het aanvragen om je vinding te beschermen zodat de rechten voor exploitatie bij jou blijven. Als je een octrooi hebt op een vinding, kan je een ander verbieden deze vinding na te maken, te verkopen of in te voeren. Zelfs als die ander de vinding geheel onafhankelijk zelf bedacht en uitgevoerd heeft. Een octrooi geldt steeds voor een bepaald land of een aantal landen. Ook is het slechts beperkte tijd geldig, daarna is de techniek vrij te gebruiken voor iedereen.
Is het verstandig om een octrooi aan te vragen ?

Octrooi aanvragen is niet gratis, dus je kunt je afvragen of het altijd wel verstandig is om een octrooi aan te vragen. Als je denkt dat een concurrent elk moment de zelfde vinding kan doen kun je beter zo snel mogelijk een octrooi aanvragen. Jij bent dan de enige die het octrooi krijgt en dus geld met de vinding kan verdienen.

Denk je dat je vinding vrij uniek is en dat een ander niet gauw op hetzelfde idee uit zal komen dan hoef je niet zo’n haast te maken met de aanvraag. Je kunt dan beter eerst de markt goed onderzoeken op commerciële haalbaarheid en het product of proces veel (in het geheim) uitproberen en verbeteren. Want vanaf het moment dat je een octrooiaanvraag hebt ingediend gaan de kosten voor bescherming alsmaar omhoog.

Kan ik zelf een octrooiaanvraag behandelen ?

In Nederland kun je een octrooi aanvragen door je aanvraag in te dienen bij het Octrooicentrum Nederland. Hier kun je je octrooi ook electronisch indienen. Ook kun je eerst contact opnemen met een octrooigemachtigde. Hierdoor heb je meer zekerheid dat de uitvinding juridische en technische goed beschreven is, zodat je een beter document hebt voor een eventuele rechtszaak. In Nederland krijg je namelijk altijd octrooi en blijkt pas bij de rechter wat het waard is,dus een nedrlands octrooi is niet alles.
Hoe kom ik alles te weten over octrooien ?

Hier is maar 1 antwoord mogelijk , laat u voorlichten en bijstaan door een octrooigemachtigde!!!

Als je alles over octrooien wilt weten dan is de
octrooigemachtigde een onafhankelijk, wettelijk bevoegd specialist op het terrein van octrooien, merken en modellen. Als beëdigd deskundige werkt een octrooigemachtigde in een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever en garandeert hij absolute geheimhouding. De octrooigemachtigde heeft zowel een academische technische opleiding als een gerichte juridische opleiding gevolgd. Daardoor heeft hij kijk op de technische aspecten van vindingen en is hij vertrouwd met alle juridische procedures om vindingen en ideeën te beschermen.

De octrooigemachtigde adviseert over een effectieve bescherming van kennis, producten en ideeën. Hij treedt op namens zijn cliënt en verzorgt de procedures voor het verkrijgen en in stand houden van bescherming bij het Octrooicentrum Nederland, bij het Europees Octrooibureau, bij het Benelux Merken- en Modellenbureau en bij het Europees Merkenbureau. In samenwerking met collega-gemachtigden in andere landen zorgt hij tevens voor doeltreffende bescherming voor landen buiten Europa.

In de praktijk onderzoekt de octrooigemachtigde allereerst of bescherming van een idee zinvol en haalbaar is. Bovendien adviseert hij over de aangewezen vorm van bescherming en gaat hij - samen met de opdrachtgever - na in welke landen bescherming nodig is.

Octrooigemachtigden kunnen ook de geldigheid van octrooiaanvragen, octrooien, merk- en modelregistraties van concurrenten onderzoeken en hierover een gefundeerd advies uitbrengen. Opdrachtgevers komen zo te weten welke kennis en ideeën door concurrenten zijn beschermd. Zij kunnen zo voorkomen dat zij onbedoeld in conflict komen met bestaande rechten van anderen

Octrooibureaus vindt u in:


Drenthe Flevoland Friesland Gelderland Groningen Limburg Noord-Brabant
Noord-Holland Overijssel Utrecht Zeeland Zuid-Holland
Populaire steden octrooibureaus:
Assen Groningen Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven Tilburg Groningen Haarlem Arnhem Breda Den Bosch Maastricht Zwolle Leeuwarden


Terug naar home