Bliksembeveiliging-aarding
 Online verkoop in onze webshop van kurk, kurkisolatie, kurkrollen, kurkplaten, vinyl stickers, vinyl plakletters Home
 ABC Nieuwsdienst
 Contact
 Fabrikanten
Tekst en foto's aangeleverd door:
Van den Heuvel Totale Bliksembeveiliging

Van den Heuvel Totale Bliksembeveiliging
Mollerusweg 72
2031 BZ Haarlem
023-5655151
info@totalebliksembeveiliging.nl
www.totalebliksembeveiliging.nl


Specialist op aarding- en bliksembeveiligingsgebied

Van den Heuvel Totale Bliksembeveiliging b.v., is reeds 12,5 jaar de specialist op aarding- en bliksembeveiligingsgebied. Wij zijn een dynamisch bedrijf waardoor wij onze cliënten snel en accuraat van dienst kunnen zijn. Mede door onze kwaliteit en flexibiliteit hebben wij in korte tijd een brede stabiele klantenkring op kunnen bouwen.
Ons bedrijf is gespecialiseerd op het gebied van;
•Aardelektroden
•Veiligheidsaarde installaties
•Bliksemafleider installaties
•Overspanning beveiliging
•EMC beveiliging
•Engineering en ontwerpen van bovengenoemde installaties conform de NEN 1010/1014
•nspecties van aarding en bliksemafleider installaties

Onze certificering ISO 9001 en VCA alsmede ons lidmaatschap Uneto-Vni, sectie aarding en bliksembeveiliging, staan borg voor een correcte en veilige uitvoering van al Uw opdrachten.

Bliksembeveiliging: aardelektroden en veiligheidsaarde

Aardelektrode
Een aardelektroden bestaat uit stalen voorloper, waarin een massieve koperen draad met een kwadratuur van 25 mm˛ of 50 mm˛ wordt aangesloten d.m.v. een persverbinding. Deze draad wordt door middel van de stalen staaf en de vervolg staven in de grond gedreven tot een minimale lengte van 6 meter of totdat de juiste weestand is bereikt.
Het indrijven van de elektroden in de grond geschiedt door middel van een elektrische slaghamer of een perslucht slaghamer met een compressor. De aardelektroden wordt om de 3 meter gemeten met een gekalibreerd meetinstrument. Van het aantal aangebrachte meters en de eindweerstand wordt een meetrapport gemaakt.
Aardingssystemen.
Bliksem beveiligingsinstallaties moeten zijn voorzien van een eigen aardingssysteem dat zonder aansluiting op het waterleidingnet of andere, toevallig aanwezige aardingen, functioneel blijft. Het aardingssysteem moet een lage, en nagenoeg gelijkblijvende aardingsweerstand (verspreidingsweerstand) hebben.


Interne Bliksembeveiliging

Deze methode beschermt een object tegen indirecte blikseminslag. Indirecte blikseminslag is een bliksemontlading waarbij een bliksemstroom (overspanning) via een geleider het object wordt binnen gevoerd en daardoor veel schade aanricht. Met name bij de elektrische installatie, telefoon installatie, meet en regelapparatuur, audio- en video apparatuur. Om deze bliksem -stroom af te leiden en te begrenzen wordt er overspanningsbeveiliging toegepast. De overspanningsbeveiliging zorgt er voor dat de bliksemstroom wordt afgeleid naar aarde en wordt begrensd. Apparatuur is te beveiligen tegen overspanningen. Van den Heuvel Totale Bliksembeveiliging b.v. plaatst componenten in elektrische installaties en overige leidingen. Wanneer er sprake is van het plaatsen van een overspanningafleider (interne bliksembeveiliging) en een uitwendige bliksemafleider installatie is een potentiaalvereffening een vereiste. Deze potentiaalvereffening welke minimaal in 10mm˛ dient te worden uitgevoerd zorgt ervoor dat alle metalen delen zoals de waterleiding, gasleiding, kabelgoten, c.v. leidingen, luchtkanalen, staalconstructie, droge brand blusleidingen, lift geleiders en ladderbanen en de aardleiding met elkaar verbonden zijn. Er is dan geen potentiaal verschil meer. Wanneer er wel een potentiaalverschil aanwezig is, kan dit leiden tot een onjuiste werking van de installatie en gevaar opleveren.
Inspecties aarding installatie, bliksemafleiderinstallatie en overspanningbeveiliging

Om er voor te zorgen dat uw aarding installatie, bliksemafleiderinstallatie of overspanningbeveiliging goed functioneert dient er met regelmaat een inspectie uitgevoerd te worden
Een controle door ons uitgevoerd houdt in:
• Onze inspecteur gaat na of het ontwerp en de uitvoering van de bliksemafleider installatie voldoet aan de huidige NEN1010 / 1014
• Een visuele controle zal plaats vinden om een gefundeerd oordeel te kunnen vormen over de deugdelijkheid van de betreffende installatie.
• Er zal tevens gecontroleerd worden of alle aansluitingen voor een elektrolytische verbinding zorgen.
• Alle weerstanden worden op een meetrapport vermeld.
• Indien reparaties of aanpassingen van de installatie noodzakelijk zijn, worden deze op het meetrapport vermeld en afzonderlijk d.m.v. een offerte aangeboden.Terug naar home

Warme en geluidsarme vloeren