Brandbeveiliging
 Online verkoop in onze webshop van kurk, kurkisolatie, kurkrollen, kurkplaten, vinyl stickers, vinyl plakletters Home
 ABC Nieuwsdienst
 Contact
 BHV Training
 Brandvertraging
 Fabrikanten
 Noodverlichting
Tekst en foto's aangeleverd door:
Van Rijn Brandbeveiliging

Van Rijn Brandbeveiliging
Maria van Vlaanderenstraat 7
4691 JC Tholen
0166-606511
info@vrbb.eu
www.vrbb.eu


Van Rijn Brandbeveiliging: dé specialist in onderhoud aan brandblusmiddelen

Van Rijn Brandbeveiliging is een snelgroeiend bedrijf gespecialiseerd in het periodiek onderhouden van alle merken:
•Kleine blusmiddelen (brandblussers, brandslanghaspels, poederwagens).
•Blusinstallaties
•Nood- en vluchtwegverlichting,
•Droge blusleidingen.
•Verbandmiddelen,
•Rookmelder
•Brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Ook voor een advies op maat en de levering van:
•Brandblussers
•Brandslanghaspels
•Brandkranen van droge blusleidingen
•Verbandmiddelen
•AED apparatuur
•Ontruimingsplannen
•Verzorgen van BHV trainingen
•Verzorgen van Ontruimingsoefeningen
•Brandmeld - en ontruimingsinstallaties

Wij zijn een NCP erkend bedrijf. Van Rijn Brandbeveiliging staat geregistreerd onder erkenningsnummer NCP 1791. Als NCP erkend bedrijf streven wij naar een zo transparant mogelijke communicatie met onze klanten. Dat dit gewaardeerd wordt bewijst de klantentrouw, dit is de beste reclame voor ons bedrijf.
Al het bij Van Rijn werkzame personeel is in het bezit van het diploma: R(ijks) E(rkend) O(nderhouds) B(edrijf) Kleine Blusmiddelen en heeft een schat aan ervaring en deskundigheid.

Controle Blusmiddelen (volgens NEN 2559)

De controle en het onderhoud van brandblussers wordt gedaan volgens een zogenaamde norm. Deze norm is in 2001 herzien. In deze nieuwe norm de NEN 2559 worden onderhoudsprocedures en de werkzaamheden gedetailleerd beschreven. Hieronder vind u globaal de belangrijkste stappen in het onderhoud van de verschillende brandblussers:

Poederblussers:
1. Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser en/of patroon aanwezig is. Constante druk blussers worden getest op lekkage en druk.
2. Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd: De (poeder)vulling en ook onderdelen zoals afdichtingen worden indien nodig vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst.
3. Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Schuim (Nat) Blussers:
1. Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser en/of patroon aanwezig is. Constante druk blussers worden getest op lekkage en druk.
2. Uitgebreid Onderhoud na 5 jaar: De (schuim) vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen.
3. Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd en de vulling vernieuwd, waar nodig worden onderdelen vervangen; slang, pistool en patroon moeten worden afgeperst.
4. Wederom uitgebreid onderhoud na 15 jaar.(als onder punt 2)
5. Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Koolzuursneeuw (CO2) Blussers:
1. Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur. Hierbij wordt o.a. gekeken naar uiterlijke staat en of er voldoende vulling in de blusser aanwezig is door deze te wegen. De blusser wordt getest middels een proefstoot en gekeken wordt of deze niet lekt. De fiberring tussen slang en afsluiter wordt vervangen.
2. Revisie na tien jaar: de brandblusser wordt volledig gedemonteerd; de blusser wordt afgeperst; De Co2-vulling wordt vervangen en indien nodig ook onderdelen zoals afdichtingen.
3. Na twintig jaar moet de brandblusser worden vervangen en buiten gebruik worden gesteld.

Belangrijkste voordelen van jaarlijks onderhoud
• U voldoet aan alle eisen van de diverse controlerende instanties
• De apparaten blijven in een perfect werkende staat
• U kunt schade bij mens en dier, alsmede materiële zaken voorkomen dan wel beperken.

Onderhoud aan blusmiddelen dient jaarlijks te gebeuren. Mocht uw bedrijfssituatie daar om vragen, dan kan Van Rijn desgewenst de onderhoudsinterval verkorten naar bijvoorbeeld 2 x per jaar.


Controle noodverlichtingen

Het jaarlijks testen en/of doormeten van de noodverlichtingarmaturen
Belangrijkste voordelen
- U voldoet aan alle eisen - De materialen blijven in werkende staat - U kan letsel aan mens en dier alsmede materiele schade voorkomen of beperken

Er zijn vele mogelijkheden waarop de jaarlijkse keuring geschieden. Van Rijn past desgewenst zijn onderhouds schema aan uw bedrijfssituatie aan. Hieronder enkele voorbeelden.
Mogelijkheid 1: Jaarlijkse keuring op basis van een onderhoudsovereenkomst met bijkomend prijsvoordeel
Mogelijkheid 2: Jaarlijkse keuring op basis van een mondelinge overeenkomst
Mogelijkheid 3: Jaarlijkse keuring op basis van afroep
Mogelijkheid 4: e.e.a. in combinatie met keuring andere persoonlijke- of algemene veiligheidsmiddelen met bijkomend prijsvoordeel

Opleidingen BHV / EHBO

Van Rijn Brandbeveiliging verzorgt, naast haar hoofd activiteit: het onderhoud aan alle blusmiddelen, ook opleidingen BHV / EHBO etc.
Volgens de wet zijn het bedrijfsleven, instellingen en overheidsinstanties sinds 1994 verplicht bedrijfshulpverleners (BHV’ers) op te leiden. Veel bedrijven en instellingen beschikken daarom inmiddels over een efficiënt georganiseerde BHV-organisatie (bedrijfshulpverleningsorganisatie), dat is opgebouwd uit een team goed opgeleide BHV’ers. Sommigen verlaten echter hun dienstverband om elders in dienst te treden, waardoor de organisatie steeds nieuwe mensen moet opleiden tot BHV’er. Ook nieuwe ontwikkelingen maken het noodzakelijk de kennis op peil te houden.

WETTELIJK VERPLICHT
Op elke 50 werknemers moet een organisatie tenminste één medewerker aanwijzen als bedrijfshulpverlener om in noodsituaties hulp te bieden. Een BHV’er moet goed opgeleid zijn om bij een ongeval of calamiteit doeltreffend te kunnen handelen. Bij een bedrijfsongeval, brand of bommelding schakelt hij hulpdiensten en het bevoegd gezag in. Hij verleent eerste hulp bij ongelukken, blust een beginnende brand en is in staat een ontruiming te begeleiden.

Van Rijn Brandbeveiliging heeft een breed scala aan opleidingen. Onze ervaren docenten kunnen bedrijfsspecifieke onderwerpen in de trainingen verwerken voor een maattraining die volledig aansluit op de gang van zaken binnen uw organisatie.
Terug naar home

MERKENPAGINA VERZORGT INFO OVER BRANDVERTRAGING EN BRANDBEVEILIGING

LEVERANCIERS VAN BRANDVERTRAGENDE PRODUCTEN EN BRANDVEILIGHEIDS PRODUCTEN UIT DE VOLGENDE PROVINCIES:
Groningen Friesland Drenthe Overijssel Gelderland Flevoland Utrecht Noord Holland Zuid Holland Zeeland Brabant Limburg

Brandvertragende en brandveiligheids produkten worden het meest geleverd in de volgende plaatsen:
Assen Groningen den Haag Amsterdam Utrecht Rotterdam Maastricht Leiden Zwolle Lelystad Almere Eindhoven Deventer Geleen den Bosch Emmen Hoogeveen